Starred in Emerce juni 2014

Starred in het juni nummer van het tijdschrift Emerce. Een artikel over het ontstaan en de ontwikkeling van S...