Development bij Starred

Jari Sanders Jari Sanders

Head of Product

Product ontwikkeling

Met een continu groeiende groep klanten, wordt ons platform op allerlei manieren ingezet: voor de evaluatie van events, online aankopen, customer service, etc. Voor iedere toepassing zijn weer andere features van belang en dit heeft binnen no time geleid tot de veelzijdige software die we nu aanbieden!

En hoe meer het platform gebruikt wordt, hoe meer vragen voor nieuwe features er komen. De vraag: Wat staat er voor de komende periode op jullie development roadmap? wordt ons dan ook regelmatig gesteld. Om je meer inzicht te geven in de manier waarop we ontwikkelen en wat we het komende kwartaal ontwikkelen, hierbij een kijkje in onze development keuken!

Focus

Een alsmaar complexer wordend product betekent ook een codebase die steeds verder uitbreidt. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, hebben we ons voor komend half jaar het volgende doel gesteld: Om de ontwikkeling van features en de kwaliteit van de code weer in evenwicht te brengen.

Door te focussen op de kwaliteit van code zorgen we ervoor dat we een stabiel platform kunnen blijven bieden, waarmee het platform niet alleen sneller wordt, maar we op termijn ook sneller nieuwe features kunnen ontwikkelen. Daarnaast kiezen we ervoor om, in plaats van verschillende losse features, per kwartaal twee thema’s aan te pakken en verschillende features binnen dit thema op te leveren.

Uitnodigingsproces naar een volgend niveau

Het eerste thema dat we dit kwartaal oppakken, is het uitnodigingsproces op Starred. Hiermee kun jij je uitnodiging nog meer personaliseren.

Wat merk jij als klant hiervan? Veel goeds! Zo wordt de volgorde van de stappen in het uitnodigingsproces logischer en wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de datum van je herinneringsmail aan te passen. Meer concreet nieuws over de features in een volgende Starred Updates!

Dashboard logica en dataopslag

Het tweede thema waarmee we aan de slag gaan, is onze dataopslag.\ Waarom dit thema? Steeds meer klanten vragen om verdiepende inzichten in ons Starred dashboard. Om deze features goed te kunnen opleveren, moeten we eerst een stapje terug doen en de logica achter ons dashboard veranderen.

Wat merk jij als klant hiervan? In dit kwartaal nog niets. Het dashboard blijft werken zoals het nu doet. Echter, de kwartalen die volgen, wordt het wel makkelijker om features voor het dashboard te ontwikkelen! De exacte nieuwe features denken we graag samen met jou uit. Heb jij een beeld van de ideale analyse op Starred en wil je ons helpen de opties in het vernieuwde dashboard vorm te geven? Word één van onze Starred Rockstars en mail naar sanne@starred.com voor meer informatie.

Beta versie

We hopen op korte termijn een klein deel van onze klanten toegang te kunnen geven tot een beta versie van het vernieuwde uitnodigingsproces, voordat we de nieuwe versie officieel uitrollen. Wil je als een van de eersten gebruik kunnen maken van ons vernieuwde uitnodigingsproces en wil je ons helpen testen? Stuur dan een e-mail naar support@starred.com.

Blijf op de hoogte van alles wat te maken heeft met feedback.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief