Voorbeeld Vragenlijst: Evaluatie Professional

31 Mar 2015

article header img

Als uitzend-, detachering-, interim- of adviesorganisatie zet je regelmatig professionals in bij andere bedrijven. Na afloop is het verstandig om te meten hoe je opdrachtgever deze samenwerking heeft ervaren. Positieve ervaringen bieden mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst. Negatieve ervaringen geven je verbeterpunten zijn voor de toekomst.

Hieronder staat een door ons opgestelde vragenlijst. Vergeet niet dat je deze kunt aanpassen naar de wensen en behoeften van jouw eigen business!

Onderwerpen

Bij het verzamelen van feedback over de prestatie van een professional en zijn/haar activiteiten, is het belangrijk om de volgende onderwerpen te behandelen:

 • Algemeen

 • Deskundigheid

 • Verantwoordelijkheid

 • Communicatie

 • Aanbevelingswaarde (Net Promotor Score)

Bij Starred is het mogelijk om dit formulier uit de SurveyStore meteen te gebruiken. Je kunt de vragenlijst hier direct inzien en vervolgens kun je ervoor kiezen om deze in je (proef)account te plaatsen.

Hieronder vind je de onderwerpen waar feedback over gevraagd wordt. Er staan maximaal 5 onderdelen per onderwerp aangegeven en daarachter staat cursief de begeleidende vraag vermeld. Wij raden om eventueel aanpassingen te maken in dit formulier zodat deze nog beter bij jullie business past.

Algemeen

Uw algemene feedback over de professional…

 1. Klantgerichtheid - Kon de professional zich goed inleven in uw behoefte en snel en gericht reageren?

 2. Inzet - Hoe betrokken was de professional bij uw bedrijf tijdens de opdracht?

 3. Samenwerking - Was de professional samen met anderen op constructieve wijze bezig met het bereiken van doelen?

 4. Resultaatgerichtheid - Had de professional het gewenste resultaat helder voor ogen en wist hij/zij deze te vertalen naar acties?

 5. Uitvoering - Hoe waardeer je de kwaliteit van de output van de professional?

Deskundigheid

In hoeverre had de professional relevante…

 1. Kennis -  Juiste en voldoende (vak)kennis voor de opdracht.

 2. Systeemkennis - Kennis van relevante (ICT) systemen.

 3. Ervaring - Ervaring op het werkterrein van de opdracht?

Verantwoordelijkheid

In hoeverre was de professional…

 1. Besluitvaardig - Vlot, weloverwogen en op het juiste moment in staat beslissingen te nemen.

 2. Initiatiefrijk - Ondernemend zijn, ideeen hebben en initiatieven nemen.

 3. Flexibel - Zich gemakkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden.

 4. Probleemoplossend - In staat zijn praktische oplossingen voor concrete vraagstukken te ontwikkelen.

 5. Zelfstandig - Onafhankelijk denkend, weinig sturing van bovenaf nodig hebben en taken zelfstandig kunnen afhandelen.

Communicatie

In hoeverre was de professional…

 1. Gespreksvaardig - In staat zijn mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te wisselen.

 2. Luistervaardig - In staat zijn om de ander te stimuleren zijn boodschap over te brengen en de essentie eruit te halen.

 3. Presentatievaardig - In staat zijn op een heldere, gestructureerde manier informatie aan een groep over te brengen.

 4. Schrijfvaardig -  In staat zijn op een correcte, heldere, schriftelijke manier te communiceren.

Aanbevelingswaarde (Net Promotor Score)

Hoe waarschijnlijk is het dat je ons zult aanbevelen aan een vriend of collega?

 • Bij een onvoldoende: Wat moeten wij anders doen om een voldoende te krijgen?

 • Bij een 6/7/8: Wat moeten wij anders doen om een 9 of 10 te krijgen?

 • Bij een 9 of 10: Wat maakt ons een 9 of 10?

 • Je algemene feedback over ons: (open vraag, iedereen kan deze invullen!)

Hopelijk ben je ook zo enthousiast als wij zijn over dit formulier en wil je deze in de toekomst gebruiken voor je eigen business. Vergeet dan niet deze aan te passen om het nog beter te laten aansluiten op jullie bedrijf. Maak het uitnodigen nog persoonlijker door de uitnodiging aan te passen en vorm te geven daarnaast kun je de respondent persoonlijk bedanken.  Mocht je negatieve feedback krijgen, geen paniek! Je krijgt er meteen bericht over en dan kun je deze klant nogmaals benaderen en de relatie tijdig herstellen.

Na alles aangepast te hebben ben je klaar om de uitnodigingen te versturen. Succes!